22-680 Lubycza Królewska ul. Szkolna 2   tel. 084 6617041

Aktualności

Historia Lubyczy

Izba Muzealna

O szkole

Kierunki kształcenia

Dyrektorzy i nauczyciele

Biblioteka

Internat

Warsztaty szkolne

Galeria

Rekrutacja

Statut Szkoły

Sport i turystyka

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

Projekty

 

Do pobrania

 

Przetargi i zamówienia

Aktualności


Ogólne  Informacje  o  Warsztatach  Szkolnych

Zespołu Szkół  Nr 6 w Lubyczy Królewskiej

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkól Nr 6 są warsztatami szkoleniowo-produkcyjnymi i funkcjonują jako gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej jaką jest szkoła. Warsztaty są integralną częścią szkoły i ich podstawowym zadaniem jest wyrabianie u uczniów umiejętności zawodowych i nawyków produkcyjnych oraz poszerzenie i pogłębienie wiadomości nabytych na lekcjach teoretycznych przedmiotów zawodowych.

W warsztatach uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa i zasadniczej szkoły zawodowej odbywają praktyczną naukę zawodu  Praktyczna nauka zawodu odbywa się w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne w zawodach:

 • Technik mechanizacji rolnictwa
 • Mechanik samochodowy.
 • Mechanik maszyn i pojazdów rolniczych

Zajęcia praktyczne odbywają się w poszczególnych działach:

 • Dział diagnostyki pojazdów,
 • Dział naprawy i obsługi pojazdów.
 • Dział naprawy i obsługi maszyn rolniczych,
 • Dział elektryczny,
 • Spawalni.
 • Dział obróbki ręcznej,
 • Dział obróbki mechanicznej
 • Kuźni.

Praktykę zawodową uczniowie mogą odbywać w stacji kontroli pojazdów lub stacji kontroli opryskiwaczy.


Oprócz działalności dydaktyczno-wychowawczej warsztaty szkolne prowadzą również działalność techniczno-produkcyjną: Świadczymy usługi w zakresie:

 • Badań technicznych pojazdów o dmc do 3,5t.
 • Badań technicznych opryskiwaczy polowych i sadowniczych,
 • Zmiany ogumienia i komputerowego wyważania kół,
 • Ustawiania zbieżności kół oraz geometrii zawieszenia pojazdów,
 • Ustawiania świateł,
 • Badań amortyzatorów,
 • Badań luzów w zawieszeniu pojazdów
 • Napraw i konserwacji sprzętu rolniczego,
 • Prac kowalskich, ślusarskich , spawalniczych itp.

                                                                 Z A P R A S Z A M Y !!!

                                                                       w dni robocze 7.00 – 15.00


 

Stacja Kontroli Pojazdów
Warsztatów Szkolnych

 w Lubyczy Królewskiej
ul. Szkolna 2
tel.(0-84) 6617068

 

Wykonuje badania kontrolne:

A – motocykli;
B - samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t;
T - ciągników rolniczych;
E – przyczep;

c – pojazdów zasilanych gazem
e - pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę
f - pojazdów marki “SAM”

Stacja Kontroli Opryskiwaczy
Warsztatów Szkolnych

Wykonuje badania kontrolne:

 • opryskiwaczy polowych,

 • opryskiwaczy sadowniczych

w dni robocze (w godz.8:00-15:00).

 

zs6lubycza@op.pl