REGULAMIN
BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6
W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
 • wypożyczając je do domu,
 • czytając lub przeglądając na miejscu,
 • wypożyczając do pracowni przedmiotowych.
 1. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres 2 tygodni. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na inni czytelnicy.
 2. Czytelnik wypożycza książki osobiście i jest za nie odpowiedzialny.
 3. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 4. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książki lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej(zniszczonej).
 5. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 6. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ

  Przed korzystaniem z centrum należy zapoznać się z regulaminem
 

1.   Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.

Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.

2.   Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3.   Z centrum mogą korzystać nauczyciele i uczniowie ZS nr 6

    w Lubyczy Królewskiej, a także mieszkańcy miejscowości.

4.   Z komputerów można korzystać za zgodą bibliotekarza. Użytkownik ma obowiązek stosować się do poleceń bibliotekarza.

5.   Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu ewidencji.

6.   Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska ani sposobu logowania.

7.   Podczas pracy przy komputerze należy zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom.

8.    Przy jednym stanowisku mogą pracować najwyżej dwie osoby. Maksymalny czas pracy wynosi 1 godzinę.

9.   Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu i zawirusowanie).

10.   Z nagrywarki CD-ROM może korzystać osoba, która uzyska zgodę opiekuna centrum.

11.    W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się w papier we własnym zakresie.

12.    W wyjątkowych przypadkach jedno stanowisko może być zarezerwowane na potrzeby szkoły.

13.    Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony  prawa korzystania z centrum na określony czas.

14.    Za sporadyczne nieprzestrzeganie regulaminu uczeń otrzyma jednorazowy zakaz korzystania z komputerów.

15.    W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z centrum multimedialnego czas pracy przy komputerze może być ograniczony.

Powrót do biblioteki