22-680 Lubycza Królewska ul. Szkolna 2   tel. 084 6617041

Aktualności

Historia Lubyczy

Izba Muzealna

O szkole

Kierunki kształcenia

Dyrektorzy i nauczyciele

Biblioteka

Internat

Warsztaty szkolne

Galeria

Rekrutacja

Statut Szkoły

Sport i turystyka

 

Plan lekcji

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

Projekty

 

Do pobrania

 

Przetargi i zamówienia

AktualnościPatron szkoły

POWSTANIE ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANIZACJI ROLNICTWA
W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ
obecnie Zespołu Szkół Nr 6

Rejon powiatu tomaszowskiego posiadał dobre warunki klimatyczno ¬glebowe do prowadzenia produkcji rolniczej, ale odczuwał brak kwalifikowanych kadr. Decyzja o budowie szkoły typu rolniczego zapadła w 1969 roku, po wizycie ministra rolnictwa Mieczysława Jagielskiego na Lubelszczyźnie, który liczył, że w odrestaurowanym pałacu znajdzie siedzibę szkoła rolnicza. Stało się jednak inaczej, decyzją władz, powiatowych w Tomaszowie Lubelskim pałac rozebrano.
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budynek szkoły odbyła się w dniu 6 czerwca 1969 r. Prace budowlane trwały do roku 1971. Wówczas Urząd Wojewódzki w Lublinie podjął decyzję o przeniesieniu Technikum Mechanizacji Rolnictwa, mieszczącego się przy ul. Nadbystrzyckiej 38, z Lublina do nowo powstałych obiektów w Lubyczy Królewskiej. Przeniesiona tu całą dotychczasową dokumentację szkoły, posiadane maszyny, sprzęt, ale znaczna część wyposażenia została nowo zakupiona. Powstał budynek szkolny, internat, warsztaty i budynek mieszkalny dla nauczycieli.
Mimo. dużego tempa robót budowlanych zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 1971/72. rozpoczęły się dopiero 28 września. Oficjalna uroczystość otwarcia szkoły odbyła się w dniu 3 października 1971 r, z udziałem władz wojewódzkich i powiatowych, młodzieży z okolicznych szkół średnich i podstawowych oraz. mieszkańców Lubyczy Królewskiej i okolic., Szkoła nosiła oficjalną nazwę Państwowe Technikum Rolnictwa. Po reformie administracyjnej kraju Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu nadało szkole z dniem 1 września 1977 r. nazwę Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Lubyczy Królewskiej.
Podstawową bazę materialną stanowił budynek szkolny z. salą gimnastyczną, znajdowało się w nim 18 pracowni przedmiotowych~ biblioteka, pomieszczenia biurowe i socjalne. Rokrocznie pracownie przedmiotowe wzbogacane były w nowe pomoce naukowe także wykonywane samodzielnie przez uczniów, zwłaszcza pracownia pojazdów rolniczych.
Internat posiadał ponad 400 miejsc mieszkalnych, stołówkę, świetlicę, gabinet lekarski i stomatologiczny, pralnię. Tu młodzież spędzała czas wolny przygotowując się do zajęć lekcyjnych i organizując wiele imprez rozrywkowych.
Warsztaty szkolne początkowo były skromnie wyposażone w maszyny i narzędzia rolnicze do praktycznej nauki zawodu. Z czasem uzupełniono ich wyposażenie, aby młodzież mogła poznawać również nowoczesny sprzęt rolniczy. Uzupełnieniem nauki zawodu były praktyki zawodowe które młodzież odbywała w gospodarstwie szkolnym, własnych gospodarstwach oraz przedsiębiorstwach.
 

Patron Szkoły

Czesław Kanafojski (1898-1981) –specjalista w zakresie maszynoznawstwa rolniczego, od 1952 r. członek PAN, od 1957 członek Niemieckiej Akademii Nauk Rolniczych. W latach 1938–1940 był kierownikiem Katedry Maszynoznawstwa Rolniczego Politechniki Lwowskiej. W kolejnych latach wykładał także na SGGW i Politechnice Warszawskiej. Zorganizował, a w latach 1950-1968 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. Jest autorem licznych prac naukowych i podręczników monograficznych. Do dnia dzisiejszego uważany jest za nestora mechanizatorów rolnictwa.

(oprac. na podstawie Encyklopedii Powszechnej PWN)
 

HYMN SZKOŁY

Bądź dumna z młodzieży Ojczyzno,
Bo nowa w niej żyje już myśl.
Tyś trudem zdobyta i blizną,
Wspaniałą widzimy Cię już dziś

Refren: Dla nas pierwsza Ty, Dla nas jedna Ty.
Jesteś tym czym matka jest dla syna. Młodzież śpiewa Ci,
Młodzież mówi Ci
Najmilsza, najdroższa, jedyna.

2. Choć czasem jesteśmy niesforni,
To nie myśl, że serca nam brak.
Na złe zabobony odporni,
Bo nowej w nas myśli jest to znak.

Refren: Dla nas pierwsza Ty, Dla nas jedna Ty.
Jesteś tym czym matka jest dla syna. Młodzież śpiewa Ci,
Młodzież mówi Ci.
Najmilsza, najdroższa, jedyna.

zs6lubycza@op.pl