22-680 Lubycza Królewska ul. Szkolna 2   tel. 084 6617041

Aktualności

Historia Lubyczy

Izba Muzealna

O szkole

Kierunki kształcenia

Dyrektorzy i nauczyciele

Biblioteka

Internat

Warsztaty szkolne

Galeria

Rekrutacja

Statut Szkoły

Sport i turystyka

 

Plan lekcji

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

Projekty

 

Do pobrania

 

Przetargi i zamówienia

Aktualności

 3-letnie liceum ogólnokształcące - klasa mundurowa z innowacją - "Służby mundurowe na granicy Unii Europejskiej"

4-letnie technikum mechanizacji rolnictwa
4-letnie technikum żywienia i usług gastronomicznych
4-letnie
technikum architektury krajobrazu

 
3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa - mechanik pojazdów samochodowych


-          w 3-letnim liceum ogólnokształcące

Uczniowie uzyskują poszerzoną wiedzę z języka angielskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Ponadto zwiększona jest liczba godzin wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego ze względu na profil mundurowy – "Służby mundurowe na granicy Unii Europejskiej". Zajęcia prowadzone są przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i dotyczą zasad funkcjonowania służb granicznych. Ich celem jest zapoznanie uczniów z elementarną wiedzą z zakresu funkcjonowania służb mundurowych, co ułatwi w przyszłości zdobycie pracy w w/w formacjach. Dodatkowo młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach na przejściu granicznym, biegach na orientację i zajęciach ze sztuk walki.

powrót

-          w 4-letnim technikum mechanizacji rolnictwa 

     Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie techniki rolniczej. Specjalnością szkoły jest diagnostyka pojazdów. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych, m.in. w nowocześnie wyposażonej stacji kontroli pojazdów.

Praktyki zawodowe realizowane są w stacjach obsługi pojazdów oraz gospodarstwach rolnych w kraju i zagranicą.
powrót

-          w 4-letnim technikum żywienia i usług gastronomicznych
Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe, pozwalające uzyskać tytuł zawodowy technika żywienia i
usług gastronomicznych. Kształcenie zawodowe odbywa się w bardzo różnych i atrakcyjnych formach.

Zdobycie zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych umożliwia znalezienie pracy nie tylko w kraju, ale i za granicą.
powrót

-          w 4-letnim technikum architektury krajobrazu
Jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w Unii Europejskiej.
Absolwenci tego kierunku przygotowani są do podjęcia pracy między innymi:
- w biurach projektowych i pracowniach architektonicznych
- pracowniach Konserwacji Zabytków
- urzędach i placówkach związanych z ochrona środowiska.
Mają możliwości kontynuacji nauki na kierunku studiów architektura, architektura krajobrazu i geodezja na takich uczelniach jak KUL, SGGW, PW.
Po ukończeniu mogą zakładać własne firmy projektowo-wykonawcze.  Absolwenci tego kierunku mogą nabywać grunty i gospodarstwa oraz korzystać ze środków unijnych.
Trochę inicjatywy, wiedza nabyta w szkole i komputer, a na pewno nie będziesz bezrobotny.

 
<<< powrót

-          w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej można zdobyć zawód mechanika pojazdów samochodowych. Kształcenie zawodowe odbywa się w oparciu o warsztaty szkolne, a zwłaszcza stację kontroli pojazdów, w której uczniowie poznają tajniki budowy, obsługi, diagnostyki oraz naprawy pojazdów i maszyn rolniczych.

      powrót

zs6lubycza@op.pl