22-680 Lubycza Królewska ul. Szkolna 2   tel. 084 6617041

Aktualności

Historia Lubyczy

O szkole

Kierunki kształcenia

Dyrektorzy i nauczyciele

Biblioteka

Internat

Warsztaty szkolne

Galeria

Rekrutacja

Statut Szkoły

Sport i turystyka

 

Plan lekcji

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

Projekty

 

Do pobrania

 

Przetargi i zamówienia

Aktualności


Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej
w roku szkolnym 2013/2014


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 Renata Matyjanka


 


Kierownik Internatu
Jadwiga Pizun 

   
Język polski
1. Anna Lewandowska – Matysiak
2. Joanna Łuszczyńska – Lewko
Język angielski
1. Natalia Dembicka
Język niemiecki
1. Angelika Budzyńska
Historia
1. Renata Matyjanka
2. Joanna Łuszczyńska – Lewko
Matematyka
1. Monika Jasińska
2. Danuta Hałas
Fizyka
1. Anna Sidor
Chemia
1. Anna Sidor
Biologia
1. Tamara Krzaczkowska
Geografia
1. Grażyna Tulej
Wychowanie fizyczne
1. Jerzy Feret
2. Wacław Mikłasz
Przysposobienie obronne
1. Wacław Mikłasz
 

Wiedza o społeczeństwie
1. Renata Matyjanka
Religia

1. ks. Robert Mokrzyński
Przedmioty zawodowe (mechanizacja rolnictwa)
1. Jakub Has
2. Wacław Mikłasz
3. Mirosław Hałasa
Przedmioty zawodowe (żywienie)
1. Grażyna Krupa
2. Izabela Hacia
Przedmioty zawodowe (ekonomia)
1. Marta Okruch
Biblioteka
1. Agnieszka Osuch
Wychowawcy internatu
1. Jadwiga Pizun
2. Agnieszka Kierszka
Pedagog
1. Marzanna Sadłocha

zs6lubycza@op.pl