22-680 Lubycza Królewska ul. Szkolna 2   tel. 084 6617041

Aktualności

Historia Lubyczy

Izba Muzealna

O szkole

Kierunki kształcenia

Dyrektorzy i nauczyciele

Biblioteka

Internat

Warsztaty szkolne

Galeria

Rekrutacja

Statut Szkoły

Sport i turystyka

 

Plan lekcji

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

Projekty

 

Do pobrania

 

Przetargi i zamówienia

Aktualności


BIBLIOTEKA - DOBRE MIEJSCE DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA

   

Biblioteka Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej
zaprasza w swoje progi:

Poniedziałek           9.00 – 13.45
Środa                 9.00 – 13.45
Czwartek               12.30 – 13.00
Wszystkich zainteresowanych książkami  lub komputerem zapraszam do odwiedzenia biblioteki szkolnej, która mieści się na parterze naszej szkoły.

Agnieszka Osuch

Biblioteka posiada 14 000 woluminów książek, 150 kaset oraz 60 CD i DVD
w wypożyczalni oraz 20 tytułów czasopism i 6 komputerów w Multimedialnym Centrum Informacyjnym. Zasady korzystania z tych dóbr określają  regulaminy.
Biblioteka pomaga w poszukiwaniu informacji, organizuje lekcje biblioteczne, szczególnie dla klas maturalnych, przygotowuje różne wystawki, konkursy oraz na bieżąco prowadzi statystykę poszczególnych klas. W bibliotece dostępny jest Statut szkoły i inne ważne dokumenty regulujące pracę tej placówki. Można korzystać z lektur, czasopism oraz listy podręczników obowiązujących  w poszczególnych klasach.

zs6lubycza@op.pl